Leśny Krąg Mam

Projekt polega na aktywizacji mam z dziećmi. Chcemy zaangażować je we współtworzenie swoistego Klubu Mam, mającego formę leśnego kręgu. Krąg ma na celu kształtowanie postaw proekologicznych oraz działań i nawyków na rzecz bioróżnorodności, a także (…)

Gdańska Szkoła Haiku

Strona projektu na Facebooku: https://www.facebook.com/haikudzieci Tomik podsumowujący projekt znajdziecie w zakładce publikacje Gdańska Szkoła Haiku to warsztaty i spotkania realizowane w 2022 roku,  mające na celu edukację kulturalną uczestników, opartą na zasadzie współuczestnictwa i współtworzenia, dla (…)

Rusz się – wędrówki w naturze – edycja II

„Rusz się” ma na celu promocję aktywności fizycznej oraz, dodatkowo, edukację przyrodniczą i ekologiczną. Wspólne spacery pozwolą mieszkańcom nawiązać wartościowe, trwałe relacje, wzmocnić odporność oraz kondycję, także poznać lepiej najbliższą okolicę. Harmonogram: maj: 2 wędrówki: (…)

Wsparcie dla Wrzeszczaków

Nasza organizacja dołączyła do programu Pajacyk: pomoc psychospołeczna! Program „Pajacyk” do tej pory był nam znany z akcji dożywiania dzieci. Od początku marca 2021r. PAH rozszerzyła działalność o wsparcie psychologiczne dla młodych osób. Od maja (…)

Leśni ludzie: spacery przyrodnicze dla seniorów, edycja II

Projekt polega na aktywizacji gdańskich seniorów. Chcemy zaangażować ich w aktywność fizyczną (spacery), połączoną ze zdobywaniem wiedzy na temat flory i fauny terenów zielonych naszego miasta. „Leśni Ludzie” mają na celu kształtowanie postaw proekologicznych oraz (…)

Własnym głosem. Edycja druga: równe traktowanie.

„Własnym głosem. Edycja druga: równe traktowanie” to już druga edycja tego projektu „Własnym Głosem”. Pierwsza, realizowana przez nas w 2018 roku, dotyczyła jedynie rodzicielstwa i praw dziecka. W tym roku poszerzamy ją o aspekty antydyskryminacyjne. (…)

Kino Na Dywanie

Kino Na Dywanie – seanse z warsztatami dla dzieci.   Seanse dla grupy wiekowej 5-12 lat 8 kwietnia – Wszyscy za jednego reżyseria: Johanne Helgeland kraj i rok produkcji: Norwegia 2020 7 maja – Filonek (…)

Edukacja seksualna

W ramach zadania chcielibyśmy przedstawić dzieciom młodzieży w wieku od 10 do 13 lat 5 tematów takich jak: 1. Ciało człowieka i jego rozwój, 2. Płodność i prokreacja, 3. Emocje (uczucia), 4. Seksualność, zdrowie i (…)

Edukacja – Segregacja

Zajęcia edukacyjne na temat poprawnego postępowania z odpadami komunalnymi w gdańskich przedszkolach (oddziały przedszkolne „zero”) i szkołach podstawowych (oddziały przedszkolne „zero” oraz klasy II) w roku szkolnym 2020/2021. Zapraszamy do zgłoszenia swojej placówki pod adresem (…)

Klub Sąsiedzki we Wrzeszczaku

Cele Klubu Sąsiedzkiego we Wrzeszczaku: – integracja i aktywizacja społeczności lokalnej Dolnego i Górnego Wrzeszcza – Zwiększenie potencjału rozwojowego społeczności lokalnych, rodzin i osób poprzez wyłonienie i wspieranie lokalnych liderów – Motywowanie i pomoc w (…)