Edukacja – Segregacja

Zajęcia edukacyjne na temat poprawnego postępowania z odpadami komunalnymi w gdańskich przedszkolach (oddziały przedszkolne „zero”) i szkołach podstawowych (oddziały przedszkolne „zero” oraz klasy II) w roku szkolnym 2020/2021.

Zapraszamy do zgłoszenia swojej placówki pod adresem generacjafundacja@gmail.com

artykuły prasowe:

https://www.gdansk.pl/wiadomosci/jak-segregowac-odpady-lekcja-segregacja-mlodzi-gdanszczanie-ucza-sie-segregacji-w-szkolach,a,160628

https://media.gdansk.pl/komunikaty/476190/czym-skorupka-za-mlodu-nasiaknie

https://m.radiogdansk.pl/wiadomosci/item/103504-czym-skorupka-za-mlodu-nasiaknie-najmlodsi-gdanszczanie-na-specjalnych-zajeciach-naucza-sie-gospodarowania-odpadami?fbclid=IwAR1DSTaZR004oVnxEpgET452WQMNWFXaH-7Ub9BRM0w1B9i5o_GKcQkSdT0