Leśni ludzie: spacery przyrodnicze dla seniorów, edycja II

Projekt polega na aktywizacji gdańskich seniorów. Chcemy zaangażować ich w aktywność fizyczną (spacery), połączoną ze zdobywaniem wiedzy na temat flory i fauny terenów zielonych naszego miasta. „Leśni Ludzie” mają na celu kształtowanie postaw proekologicznych oraz działań i nawyków na rzecz bioróżnorodności, a także rozwijanie zainteresowań seniorów poprzez edukację przyrodniczą i ekologiczną.

Spacery:

Zielona Dolina, Dolina Samborowo, Park Oliwski, Park Jaśkowej Doliny, tereny zielone na Strzyży + Lagry

Projekt dofinansowany przez Gdański Fundusz Senioralny

 

Zapisy: e-mail: klubwrzeszczaka@gmail.com lub telefon: 504450334