Klub Sąsiedzki we Wrzeszczaku

Cele Klubu Sąsiedzkiego we Wrzeszczaku:

– integracja i aktywizacja społeczności lokalnej Dolnego i Górnego Wrzeszcza

– Zwiększenie potencjału rozwojowego społeczności lokalnych, rodzin i osób poprzez wyłonienie i wspieranie lokalnych liderów

– Motywowanie i pomoc w organizacji i realizacji inicjatyw oddolnych

– Promocja i praktykowanie wolontariatu mieszkańców na rzecz społeczności lokalnej

– Rozwinięcie i uspójnienie systemu usług i działań służących rozwojowi rodzinnemu i osobistemu mieszkańców Gdańska

– Podtrzymywanie sieci inicjatyw i działań dzielnicowych, sąsiedzkich, rodzinnych.

Projekt dofinansowany przez Miasto Gdańsk.