Wielokulturowa Kuchnia

Projekt zakończony w 2021 r.

Celem projektu jest integracja społeczna mniejszości narodowych i etnicznych ze społecznością lokalną oraz migrantami. Planujemy organizację 9 warsztatów kulinarnych, podczas których prowadzący (przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych) opowiedzą uczestnikom (w tym migrantom) o swojej kulturze. W rezultacie społeczność lokalna otworzy się na wiedzę i relacje z osobami z mniejszości, a sami prowadzący będą mogli przekazać innym swoje dziedzictwo. Miejsce realizacji: Klub Młodego Wrzeszczaka.

Spotkania kulinarne z przedstawicielami mniejszości narodowych lub etnicznych, 9 spotkań (jedno raz na miesiąc).

Projekt dofinansowany przez Miasto Gdańsk