SPLOT – warsztaty samokształceniowe metodą Study Circle

Projekt zakończony.

SPLOT (spotkania ludzi otwartych) działają na rzecz lokalnej społeczności, indywidualnie określonej na podstawie jej potrzeb i potencjału, wykorzystując dostępne narzędzia w ramach animowania współpracy sąsiedzkiej i uaktywniając liderów lokalnych.

SPLOT to cykl warsztatów zorientowanych na utworzenie półotwartej grupy samokształceniowej. Uczenie się osób dorosłych wymaga metod tanich, uniwersalnych, skutecznych i sprawdzonych.