Nagroda im. Lecha Bądkowskiego

Z wielką radością i dumą informujemy, że otrzymaliśmy wyróżnienie w kategorii ” Gdańskiej Organizacji Pozarządowej Roku 2018″

Nagrody im. Lecha Bądkowskiego dla najlepszych organizacji pozarządowych

poniżej link do artykułu:

https://www.gdansk.pl/wiadomosci/nagrody-im-lecha-badkowskiego-trafily-do-najlepszych-spolecznika-darczyncy-i-o,a,147138