O nas

Misja Generacji to wspólne tworzenie. Więzi, wydarzeń, rzeczy i miejsc. Jesteśmy po to, by działać na rzecz oddolnych inicjatyw. Jeśli chcesz nam pomóc, lub masz pomysł, przyłącz się. 🙂
Celem Fundacji jest propagowanie i wdrażanie dobrych praktyk w zakresie:
1. tworzenia lokalnych partnerstw i inicjatyw oddolnych na rzecz wyrównywania szans rozwoju indywidualnego i społecznego
2. edukacji obywatelskiej, tworzenia lokalnych sieci oświaty i wychowania, integracji społecznej
3. opieki społecznej, ochrony zdrowia, rehabilitacji, aktywizacji zawodowej, szczególnie osób 
w trudnej sytuacji oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym
4. wspierania inicjatyw pedagogicznych, artystycznych i kulturalnych
5. integracji działań różnych środowisk, grup społecznych oraz pokoleń
Zarząd:
Małgorzata Zamorska – Misztal, Prezes
Pedagog ulicy, streetworkerka, poetka haiku. W organizacjach pozarządowych od 2006 roku. Współpracowała z Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów KLANZA, tworząc cykl projektów dla dzieci wykluczonych społecznie („Wyjdziesz?”, „Kino Podwórkowe”). Autorka warsztatów bajkoterapeutycznych i samorozwojowych dla kobiet. Współzałożycielka Klubu Rodzica „Start” na gdańskiej Zaspie. Laureatka międzynarodowych konkursów haiku. Mama Kaja i Jeremiego, żona Witolda. 🙂
Witold Misztal, Wiceprezes
Studiował psychologię, rozwija swoje umiejętności dogoterapeutyczne – ukończył kurs dogoterapii I stopnia. Ma doświadczenie menagerskie w zarządzaniu małymi firmami. Współorganizator festiwali i eventów komercyjnych, animator i szkoleniowiec. Performer. Miłośnik zwierząt, znawca wina. Mąż pani Prezes. 🙂
Roman Orzech, Członek Zarządu Stosunki międzynarodowe, inwestycje i ich rozliczanie, różne finansowe aspekty projektów. Tworzenie raportów, negocjacje w biznesie, zarządzanie projektami. Oprócz tego niedoszły piłkarz, niedoszły raper, niedoszły dziennikarz. Chciałby być komentatorem piłkarskim, ewentualnie ogólnym sportowym na igrzyskach olimpijskich (ale nie gimnastyka artystyczna ani pływanie synchroniczne). Biega w wolnym czasie. Lubi ziemniaki.
Rada Fundacji:
Barbara Piórkowska, Aleksandra Krotowska-Cacha, Marta Kistowska