Wsparcie dla Wrzeszczaków

Nasza organizacja dołączyła do programu Pajacyk: pomoc psychospołeczna!

Program „Pajacyk” do tej pory był nam znany z akcji dożywiania dzieci. Od początku marca 2021r. PAH rozszerzyła działalność o wsparcie psychologiczne dla młodych osób. Od maja działamy razem z Pajacykiem! Naszym wspólnym celem jest zapewnienie dzieciom adekwatnej pomocy w tych trudnych czasach.

Dołączenie do programu daje nam możliwość jeszcze szerszego dotarcia z pomocą do dzieci i młodzieży w naszym regionie! W ramach programu będziemy mogli:

  • mieć darmowe konsultacje psychologiczne dla naszych podopiecznych
  • mieć darmowe konsultacje psychiatryczne dla naszych podopiecznych
  • mieć trening umiejętności społecznych
  • oraz możliwość wyjścia do instytucji kulturalno-społecznych

Kto zostanie objęty naszą pomocą? My, jak i pozostałe organizacje działające w ramach Pajacyk: pomoc psychospołeczna, przeprowadziliśmy rozpoznanie potrzeb w naszych regionach. Wśród podopiecznych objętych programem znajdą się Wrzeszczaki – tak humorystycznie nazywamy dzieci uczęszczające do placówki wsparcia dziennego w Klubie Młodego Wrzeszczaka.  Grupa dzieci, którą wspieramy, to głównie osoby uczęszczające do świetlicy, ale także inni młodzi mieszkańcy Wrzeszcza, którzy przychodzą do nas po pomoc. Chcemy umożliwić im dostęp do podstawowego wsparcia w sytuacjach kryzysowych oraz umocnić ich umiejętności społeczne. Dzięki projektowi dzieci uzyskały realne wsparcie.

W sumie pomoc psychospołeczna obejmie blisko 370 dzieci i ponad 200 dorosłych – rodziców, opiekunów, pedagogów. Nasze wspólne działania z Polską Akcją Humanitarną na rzecz rozwoju dzieci można wspierać poprzez strony:

Polskiej Akcji Humanitarnej: https://www.pah.org.pl/wplac/

Pajacyk: https://www.pajacyk.pl/wesprzyj/

Projekt dofinansowany przez Polską Akcję Humanitarną – program PAJACYK – POMOC PSYCHOSPOŁECZNA