Własnym głosem. Edycja druga: równe traktowanie.

„Własnym głosem. Edycja druga: równe traktowanie” to już druga edycja tego projektu „Własnym Głosem”. Pierwsza, realizowana przez nas w 2018 roku, dotyczyła jedynie rodzicielstwa i praw dziecka. W tym roku poszerzamy ją o aspekty antydyskryminacyjne. Cele zadania to: – zwiększenie dostępu do usług społecznych wspierających rodziny w pełnieniu ich ról – zwiększenie dostępu do przystępnych, trwałych i wysokiej jakości usług społecznych, w tym zwiększenie dostępu do specjalistycznych form wsparcia. Zakres zadania obejmuje: – promowanie równego traktowania różnorodnych wyborów życiowych i ról rodzinnych, kulturowych, społecznych i zawodowych kobiet oraz mężczyzn, w tym niestereotypowych,  działania wspierające i wzmacniające dla osób doświadczających mobbingu, dyskryminacji ze względu na płeć/tożsamość płciową, ze względu na role pełnione w życiu rodzinnym, kulturowym, społecznym lub zawodowym, – upowszechnianie rozwiązań godzących role rodzinne z zawodowymi, społecznymi i publicznymi, – działania edukacyjne wzmacniające kompetencje z zakresu macierzyństwa, tacierzyństwa i rodzicielstwa oraz upowszechnianiai ochrony praw dziecka.