Leśny Krąg Mam

Projekt polega na aktywizacji mam z dziećmi. Chcemy zaangażować je we współtworzenie swoistego Klubu Mam, mającego formę leśnego kręgu. Krąg ma na celu kształtowanie postaw proekologicznych oraz działań i nawyków na rzecz bioróżnorodności, a także rozwijanie zainteresowań i umiejętności wychowawczych mam.

 

 

Projekt dofinansowany przez Gdański Fundusz Sąsiedzki

Wszelkie informacje o najbliższych spotkaniach, szukajcie w zakładce wydarzenia na naszej stronie.

zapisy: klubwrzeszczaka@gmail.com