Leśni ludzie: spacery przyrodnicze dla seniorów

Projekt polega na aktywizacji gdańskich seniorów. Chcemy zaangażować ich w aktywność fizyczną (spacery), połączoną ze zdobywaniem wiedzy na temat flory i fauny terenów zielonych naszego miasta. „Leśni Ludzie” mają na celu kształtowanie postaw proekologicznych oraz działań i nawyków na rzecz bioróżnorodności, a także rozwijanie zainteresowań seniorów poprzez edukację przyrodniczą i ekologiczną.

Spacery:

Park Jaśkowej Doliny – maj

Dolina Samborowo – czerwiec

Zielona Dolina – czerwiec

tereny zielone na Strzyży+ Lagry – sierpień

Staw w Oliwie + góra Pachołek – sierpień

Okolice Kuźni Oliwskiej – wrzesień

Park Reagana + plaża – wrzesień

 

Zapisy: e-mail: generacjafundacja@gmail.com lub telefon: 504450334