Zarząd Fundacji

Małgorzata Zamorska-Misztal – Prezes
Witold Misztal – Wiceprezes
Roman Orzech – Członek Zarządu

Rada Fundacji

Marta Kistowska – Przewodnicząca Rady
Barbara Piórkowska
Aleksandra Cacha

STATUT

Pobierz w formacie PDF

Zarząd:

Małgorzata Zamorska – Misztal, Prezes

Pedagog ulicy, streetworkerka, poetka haiku. W organizacjach pozarządowych od 2006 roku. Współpracowała z Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów KLANZA, tworząc cykl projektów dla dzieci wykluczonych społecznie („Wyjdziesz?”, „Kino Podwórkowe”). Autorka warsztatów bajkoterapeutycznych i samorozwojowych dla kobiet. Współzałożycielka Klubu Rodzica „Start” na gdańskiej Zaspie. Laureatka międzynarodowych konkursów haiku. Mama Kaja i Jeremiego, żona Witolda.

Witold Misztal, Wiceprezes

Studiował psychologię, rozwija swoje umiejętności dogoterapeutyczne – ukończył kurs dogoterapii I stopnia. Ma doświadczenie menagerskie w zarządzaniu małymi firmami. Współorganizator festiwali i eventów komercyjnych, animator i szkoleniowiec. Performer. Miłośnik zwierząt, znawca wina. Mąż pani Prezes.

Roman Orzech, Członek Zarządu

Stosunki międzynarodowe, inwestycje i ich rozliczanie, różne finansowe aspekty projektów. Tworzenie raportów, negocjacje w biznesie, zarządzanie projektami. Oprócz tego niedoszły piłkarz, niedoszły raper, niedoszły dziennikarz. Chciałby być komentatorem piłkarskim, ewentualnie ogólnym sportowym na igrzyskach olimpijskich (ale nie gimnastyka artystyczna ani pływanie synchroniczne). Biega w wolnym czasie. Lubi ziemniaki.