Klub Młodego Wrzeszczaka
ul. Wajdeloty 14/2, Gdańsk
klubwrzeszczaka@gmail.com, tel. 504 450 334

Projekt dofinansowany przez Miasto Gdańsk

UWAGA! Szukamy wolontariuszy. Jeśli chcesz poprowadzić ciekawe zajęcia dla dorosłych lub dzieci, pomóc w odrabianiu lekcji, zrobić zdjęcia z zajęć na stronę internetową albo zorganizować spotkanie, zapraszamy! Pomagamy, szkolimy jeśli trzeba, wystawiamy zaświadczenia.

ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE

MARZEC 2018

Dla kogo: dzieci, dorośli, seniorzy.

zapisy: klubwrzeszczaka@gmail.com lub 504 450 334

Dokładny rozkład zajęć tu: marzec plan aktu

 

 

KLUB MALUCHA

 

Klub dla dzieci z Dolnego Wrzeszcza w wieku 3-5 lat. Zajęcia mają charakter opiekuńczo-wychowawczy, co w praktyce oznacza, że staramy się prowadzić je bardzo podobnie do zajęć przedszkolnych. Pierwszeństwo mają osoby skierowane przez  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. W Klubie zapewniamy opiekę, śniadanie, zajęcia i  materiały dydaktyczne.

Opiekun Klubu: Ewelina Targańska, kontakt: 535 230 662

Godziny otwarcia: 8.00 – 14.00
klubwrzeszczaka@gmail.com

PLAN PRACY W KLUBIE MALUCHA W KWIETNIU

Temat tygodnia:

 1. Świat książki.

 2. Tydzień zdrowia.

 3. Roślinnie.

 4. Ziemia nasza planeta.

Zajęcia dydaktyczne: ( aktywność ruchowa, aktywność społeczna i językowa, aktywność poznawcza, aktywność artystyczna) m.in.:

 1. Wizyta w bibliotece.

 2. Próba wspólnego stworzenia książki.

 3. Rozwiązywanie zagadek na temat znanych baśni.

 4. „Wyobraź sobie, że …” – rozmowy dotyczące znanych baśni, pobudzające wyobraźnię. Wyjaśnienie słów: autor, ilustrator, drukarz.

 5. Nauka wierszyków :”Śniadanie”, „Mycie zębów”, „Komedia przy myciu”.

 6. Wizyta w Ogrodzie Społecznym.

 7. Nazywamy narzędzia ogrodnicze. Przesadzanie roślinek zasadzonych w marcu.

 8. Poznajemy wiosenne kwiaty. Nauka budowy roślin oraz nazw kwiatów i nazw drzew owocowych.

 9. Projekcja filmów „Nie nie potrzebni – rzecz o recyklingu”, „Bajka edukacyjna proekologiczna”.

 10. Zapoznanie z pojęciami segregacji śmieci i recykling. Próba wdrożenia ich w życie.

 11. Praca z „Trampoliną”.

 12. Czytanie książek, opowiadań i wierszyków.

 13. Zabawy ruchowe i naśladowcze.

 14. Gry i zabawy na świeżym powietrzu.

 15. Planszowe gry klubowe.

 16. Opisy ilustracji tematycznych. Ćwiczenie używania pełnych zdań.

 17. Tematyczne zajęcia plastyczne (malowanie, rysowanie, lepienie z plasteliny, wycinanie).

 18. Zabawy z muzyką.

Cele:

 1. uświadomienie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z pojawieniem się nowej pory roku, rozwój sprawności fizycznej i koordynacji, ćwiczenie koncentracji, umiejętność obserwacji

 2. poszerzenie i utrwalenie wiedzy związanej z tematyką zdrowia i dbania o środowisko, doskonalenie mowy, ćwiczenie umiejętności porównywania, rozwój zdolności manualnych i plastycznych

 3. poszerzenie wiedzy i słownictwa, doskonalenie umiejętności naśladowania, rozwój myślenia selektywnego, doskonalenie umiejętności orientacyjno – porządkowych

 4. doskonalenie umiejętności pracy w grupie, rozwój ruchowy, wzmocnienie zachowań bezpiecznych, doskonalenie logicznego myślenia,

Projekt dofinansowany przez Miasto Gdańsk