Klub Młodego Wrzeszczaka ul. Wajdeloty 14/2, Gdańsk klubwrzeszczaka@gmail.com, tel. 504 450 334

Projekt dofinansowany przez Miasto Gdańsk UWAGA! Szukamy wolontariuszy. Jeśli chcesz poprowadzić ciekawe zajęcia dla dorosłych lub dzieci, pomóc w odrabianiu lekcji, zrobić zdjęcia z zajęć na stronę internetową albo zorganizować spotkanie, zapraszamy! Pomagamy, szkolimy jeśli trzeba, wystawiamy zaświadczenia.

ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE

Dla kogo: dzieci, dorośli, seniorzy. zapisy: klubwrzeszczaka@gmail.com lub 504 450 334

KLUB MALUCHA

Klub dla dzieci z Dolnego Wrzeszcza w wieku 3-5 lat. Zajęcia mają charakter opiekuńczo-wychowawczy, co w praktyce oznacza, że staramy się prowadzić je bardzo podobnie do zajęć przedszkolnych. Pierwszeństwo mają osoby skierowane przez  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. W Klubie zapewniamy opiekę, śniadanie, zajęcia i  materiały dydaktyczne. Opiekun Klubu: Ewelina Targańska, kontakt: 535 230 662 Godziny otwarcia: 8.00 – 14.00 klubwrzeszczaka@gmail.com

PLAN PRACY W KLUBIE MALUCHA WE WRZEŚNIU

PLAN PRACY W KLUBIE MALUCHA WE WRZEŚNIU

Temat tygodnia:

 1. Tydzień adaptacyjny. Gry i zabawy integracyjne.
 2. W naszym Klubiku…
 3. Nasze zasady.
 4. Idzie jesień.

 

Zajęcia dydaktyczne: (w tym: aktywność ruchowa, aktywność społeczna i językowa, aktywność poznawcza, aktywność artystyczna) m.in.:

 

 1. Gry i zabawy integracyjne (m.in.: zapoznawcze rozmowy w kole, „Ja jestem”, „Podaj piłkę do”, „Lubię…” – dokańczanie zdań).
 2. Zapoznanie z Klubem i najbliższym otoczeniem.
 3. Zapoznanie i wdrażanie zasad panujących w Klubie.
 4. Czytanie książek, opowiadań i wierszyków.
 5. Zabawy ruchowe i naśladowcze.
 6. Gry i zabawy na świeżym powietrzu.
 7. Planszowe gry klubowe.
 8. Zabawy z chustą Klanzy.
 9. Tematyczne zajęcia plastyczne (malowanie, rysowanie, lepienie z plasteliny, wycinanie itp.).
 10. Zabawy dowolne.
 11. Kino na dywanie.
 12. Nowa pora roku – czym charakteryzuje się jesień.
 13. Gry i zabawy przy muzyce.

 

 Cele:

 • integracja grupy, zapoznanie z Klubem i zasadami w nim panującymi, rozwój sprawności fizycznej i koordynacji, ćwiczenie koncentracji, umiejętność obserwacji, uwrażliwienie na potrzeby innych
 • doskonalenie mowy, ćwiczenie umiejętności porównywania, rozwój zdolności manualnych i plastycznych
 • poszerzenie wiedzy i słownictwa, doskonalenie umiejętności naśladowania, zapoznanie z charakterystyką nowej pory roku
 • doskonalenie umiejętności pracy i zabawy w grupie, rozwój, wzmocnienie zachowań bezpiecznych

 

 

Projekt dofinansowany przez Miasto Gdańsk