PAŹDZIERNIK

7 października – Mini Kino (Katar {Brzechwa}, Kwoka),godz.:10:00,Biblioteka Pod Kotem i Myszą ,

11 października – Kinematograf (Altman, reż. Ron Mann),godz.:16:00,Klub Mieszkańca Cafe Albert,

13 października – Warsztaty Haiku dla dzieci, godz.: 16:30, Ul. Opata Jacka Rybińskiego 24,II p,

13 października – Oliwska Szkoła Haiku – Warsztaty dla dorosłych, godz.: 18:10, Ul. Opata Jacka Rybińskiego 24,II p,

14 października – Małe Kino (Villads, reż. Frederik Meldal Nørgaard),godz.:10:00,Biblioteka Pod Kotem i Myszą,

14 października – Seniorzy z Osiedla Młodych , projekcja filmu Juliana Jaskólskiego oraz spotkanie wspominkowe, godz. 15:00 , salka przykościelna (ul. Abrahama),

15 października – Ogród Społeczny Wrzeszcz, Robimy karmniki i jesienną rabatę, godz.: 15:00, wejście od ul. Chrobrego 5,

22 października – Nieme Kino (Podróż na księżyc .  Rajd Paryż – Monte Carlo automobilem, Piekielny kociołek ,Georges Méliès),godz.:11:00,Luminaris, ul. K. Wallenroda 31,

28 października –  Seniorzy z Osiedla Młodych,  prezentacja zebranych materiałów, cd. wspólnego wspominania  godz.15:00, salka przykościelna (ul. Abrahama).

LISTOPAD

4 listopada – Mini Kino (Łakome Niedźwiedźie, Ziarno prosa),godz.:10:00,Biblioteka Pod Kotem i Myszą,

5 listopada – Nieme Kino (Silly symphony – the skeleton dance,  The goat – Buster Keaton),godz.:11:00, Luminaris, ul. K. Wallenroda 31

14 listopada – Kinematograf (Sól ziemi, reż. Wim Wenders, Juliano Ribeiro Salgado),godz.:16:00,Klub Mieszkańca Cafe Albert,

GRUDZIEŃ

2 grudnia – Mini Kino (O lisku chytrusku, Przyjaciele Pana Żółwia),godz.:11:00,Biblioteka Pod Kotem i Myszą,

3 grudnia – Nieme Kino (Fragmenty filmów Charliego Chaplina),godz.:11:00,Luminaris, ul. K. Wallenroda 31,

6 grudnia- Kinematograf (Kraina Szczęścia, reż. Thomas Balmès),godz.:16:00,Klub Mieszkańca Cafe Albert,