Wielokulturowa Kuchnia Społeczna

Wielokulturowa Kuchnia Społeczna – wspólne, międzykulturowe warsztaty kulinarne . Projekt zorientowany jest na aktywizację kulturalną zarówno środowiska marginalizowanego społecznie, jak i pozostałej części społeczności lokalnej. Spotkania odbywają się w Klubie Młodego Wrzeszczaka, ul. Wajdeloty 14/2, w okresie pomiędzy wrześniem a grudniem b.r.

Dofinansowano ze środków Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny