Edukacja – Segregacja

Zajęcia edukacyjne na temat poprawnego postępowania z odpadami komunalnymi w gdańskich przedszkolach (oddziały przedszkolne „zero”) i szkołach podstawowych (oddziały przedszkolne „zero” oraz klasy II) w roku szkolnym 2019/2020.

Zapraszamy do zgłoszenia swojej placówki pod adresem generacjafundacja@gmail.com